Panduan Semakan
  • Masukkan nombor kad pengenalan tanpa "-"
  • Tekan butang "Semak"
  • Untuk keputusan "Tiada Maklumat" PDT Petaling masih dalam proses kemaskini maklumat dari semasa ke semasa. Mohon semak semula selepas 3-5 hari bekerja
  • Kerajaan Negeri berhak untuk membatalkan agihan BSB kepada Tuan/Puan sekiranya semakan lanjut mendapati permohonan tidak mematuhi mana-mana syarat yang ditetapkan
Semak Status Permohonan